Είναι διαταραχή των λιπιδίων στο αίμα  η οποία προκαλεί στένωση ή και απόφραξη αρτηριών λόγω της αθηρωματικής πλάκας. Υπάρχει πρωτοπαθής δηλαδή γονιδιακή δυσλιπιδαιμία και δευτεροπαθής δυσλιπιδαιμία από κακή διατροφή , λήψη φαρμάκων, κάπνισμα , περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, προβλήματα με τον θυρεοειδή αδένα. Η έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να προληφθούν σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα.

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ