Η αισθητική ιατρική περιλαμβάνει το σύνολο των μη χειρουργικών θεραπειών προσώπου και σώματος που σκοπό έχουν τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης. Η προσέγγισή της με φυσικές θεραπείες, έχει ως σκοπό τα αισθητικά αποτελέσματα να είναι προϊόν ενίσχυσης των λειτουργικών μηχανισμών του οργανισμού.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση ελάχιστης ποσότητας βιολογικών ουσιών, που επιτρέπουν την επανεκκίνηση εκείνων των διεργασιών, που εκφυλίζονται με το πέρασμα του χρόνου (γήρας). Η ολιστική της προσέγγιση περιλαμβάνει την απομάκρυνση τοξικών ουσιών και γερασμένων μορίων αλλά και την ενίσχυση άλλων οργάνων και συστημάτων που βοηθούν στο ωραίο τελικό αποτέλεσμα.