ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σε πολλούς τομείς εργασίας απαιτείται μια σειρά δικαιολογητικών για την έγκριση ενός υποψήφιου εργαζομένου. Τα δικαιολογητικά αυτά αποτελούν προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος στην εκάστοτε θέση, ενώ συνήθως απαιτείται και η τακτική ανανέωσή τους αν πρόκειται για βεβαιώσεις υγείας. Στο ιατρείο μας μπορούν να εκδοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά υγείας: Πιστοποιητικά υγείας για εργασία σε καταστήματα…